قیمت ترجمه حر فه ای تخصصی و ویرایش تضمینی در رادان انگلیش ادیت

قیمت ترجمه تخصصی و ویرایش تضمینی در رادان انگلیش ادیت

افتخار ما این است که علاوه بر دقت، سرعت و کیفیت برتر خدمات، هزینه عادلانه ای برای این خدمات ارایه می کنیم.

هزینه بر اساس تعداد کل کلمات متن اولیه، و زمان مورد نیاز محاسبه می گردد.

هزینه ویرایش حرفه ای و نیتیو مقالات انگلیسی توسط ادیتور نیتیو انگلیسی یا آمریکایی بر اساس جدول زیر محاسبه می گردد.

     
     
 نوع خدمت زمان تحویل کار

(ساعت متوالی)

بعد از تایید پرداخت هزینه

 قیمت هر کلمه

(تومان)

بر اساس تعداد کل کلمات متن اولیه

 ویرایش توسط  ادیتور نیتیو با

گواهی ادیت و تضمین

  250 ساعته

175 تومان کلمه ای

 ویرایش توسط  ادیتور نیتیو با

گواهی ادیت و تضمین

150 

225 

ویرایش توسط  ادیتور نیتیو با

گواهی ادیت و تضمین

80

275
ویرایش توسط  ادیتور نیتیو با

گواهی ادیت و تضمین

50

325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قیمت ترجمه حرفه ای بر اساس جدول زیر محاسبه می گردد.
     

ترجمه طلایی

هزینه هر کلمه (تومان)

زمان تحویل کار (ساعت متوالی)

فارسی به انگلیسی

95

96

فارسی به انگلیسی

115

48

انگلیسی به فارسی

55

96

انگلیسی به فارسی

75

48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  توجه: روزهای جمعه، روز کاری محسوب نمی شوند.
 
                                                                    نکات مهم:
 
1. مترجم بعد از ترجمه، خودش مقاله را ویرایش هم می کند. این ویرایش در حقیقت، جزیی از ترجمه است که هزینه اضافی برای شما ندارد.
اما ویرایش نیتیو، توسط ادیتور های شرکت دانش بنیان از دانشگاه بیرمنگام انگلیس، انجام می گیرد، به صورت تضمینی بوده و با صدور گواهی تضمین همراه است. این ویرایش برای مقالات ترجمه شده توسط موسسه ما،کلمه ای 1650 ریال هزینه دارد. 
2. بعد از دریافت مقاله ترجمه شده، شما می توانید یکی از دو حالت زیر را انتخاب کنید. 
حالت اول: 
مقاله را بررسی کرده، بعد از اصلاحات احتمالی مد نظر خودتان، مقاله بدون ویرایش نیتیو، به مجله ارسال کنید. بعد از بررسی مقاله توسط مجله، اگر مجله درخواست ادیت نیتیو  و ارایه گواهی داشت، ما توسط شرکت انگلیسی مقاله را ادیت نیتیو کرده و گواهی تضمین برای آن صادر می کنیم.  در این حالت، ادیت نیتیو، کلمه ای 1650 ریال هزینه دارد. این حالت برای زمانی مناسب است که شما، وقت کافی دارید و مجله مورد نظر، سخت گیر نمی باشد.  
حالت دوم: 
مقاله را برسی کرده و بعد از اصلاحات مد نظر خودتان، برای ویرایش نیتیو، به ما ایمیل کنید. ما مقاله را توسط شرکت انگلیسی ادیت نیتیو کرده و گواهی ادیت صادر می کنیم. بعد از این مرحله، شما مقاله را به همراه گواهی ادیت به مجله ارسال می کنید. در زمان ارسال مقاله به مجله، لازم است در بخش نامه با ادیتور، موضوع ادیت نیتیو مقاله توسط شرکت انگلیسی قید گردد. ارایه این گواهی، ضمن اینکه نشان دهنده نوعی احترام به مجله است، سبب می گردد تا مجله از گرفتن ایراد های کلی و غیر مستند مبنی بر وجود اشکالات ویرایشی در مقاله شما، خودداری کند. در این حالت، ادیت نیتیو، کلمه ای 1650 ریال هزینه دارد. این حالت برای زمانی مناسب است که شما وقت کافی ندارید و یا مجله مورد نظر، سخت گیر می باشد.
 
تخفیف ویژه
 مقالات و متون ترجمه شده از فارسی به انگلیسی توسط رادان انگلیش ادیت، فقط با هزینه کلمه ای 1650 ریال به صورت نیتیو، ویرایش حرفه ای می شوند. مدت زمان لازم برای ویرایش 10 روز بوده و گواهی ویرایش رایگان از شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه بیرمنگام داده می شود.
بنابراین، قیمت ترجمه از فارسی به انگلیسی کلمه ای 650 ریال، هزینه ویرایش نیتیو، کلمه ای 1650 ریال،
و هزینه کل کار  (ترجمه و ویرایش نیتیو و گواهی تضمین ویرایش) کلمه ای 2600ریال خواهد بود.